مستند «ناداوری» +دانلود

در استانه دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۵+۱ مستند ناداوری توسط سفیرفیلم منتشر شد.