ساخت مستند «نبرد آمریکا علیه ایران»

سلیم غفوری از تولید مجموعه مستندی با نام موقت «نبرد آمریکا علیه ایران» در سازمان هنری رسانه‌ای اوج خبر داد.