دیدن جنایت‌های آمریکا با «پای پیاده روی آب»

«پای پیاده روی آب» داستان جنایتی است که نیروهای آمریکایی در خلیج فارس انجام دادند. آنها پس غافلگیری و اسارت «نادر مهدوی» و «بیژن گرد»، آنها را روی ناوهای خود اعدام کردند.