۱۱سپتامبر واقعی در «پرونده‌های K.S»

در این نشست نادر طالب‌زاده با ابراز خوشحالی برای فرصت ایجاد شده برای انجام کار ایجابی در حوزه رسانه گفت هر چه جلوتر می‌رویم ایران در عرصه رسانه بیشتر دیده می‌شود. با توجه به تمرکز رسانه‌ای که بر روی مسائل سیاسی وجود دارد باید در این عرصه تلاش کنیم.