«چريك پير» از شهید آبشناسان می‌گوید

مستند «چريك پير» با پرداختن به زوايای مختلف زندگی امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان اسطوره نبردهای نامنظم دوران دفاع مقدس در حال ساخت است.