برگزاری نشست فیلمسازان جوان انقلاب

رسانه های ما اگر خیلی لطف کنند در سالگرد این حادثه چند مصاحبه و یک مستند کوتاه را کار می کنند و هر سال همین را تکرار می کنند در حالی که جامعه امروز نیاز دارد که رسانه ها به چرایی تسخیر بپردازند و روشن شود که چرا دانشجویان در آن زمان 444 روز مقابل ابرقدرت دنیا ایستادند.

کشف یک کاروان در تاریخ

ایران از نظر آرشیو عکس های قدیمی یکی از رکوردداران جهان است. تا جایی که پادشاهان اواخر سلسله­ ی قاجار تاج و تخت، و کار و زندگی شان را رها کرده و ساعات زیادی از شبانه روز را صرف عکس گرفتن و حتی ظهور آن می کردند. عکاس باشی های اواخر قاجار جای ملک الشعراها را گرفته و در سفر و حضر هم رکاب شاهان و شاهزادگان ایرانی پرتره همایونی بر می داشتند.

فیلمسازان جوان انقلاب به «کاروان» رسیدند

در بیست و یکمین نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب، با حضور تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند، مستند «کاروان» اکران و مورد بررسی قرار می گیرد.