اطیابی: اسکار را نباید جدی گرفت

ذائقه مخاطب همراه با فیلم های دفاع مقدس است ولی ترجیح میدهد این فیلم ها را از تلویزیون و یا شبکه خانگی تماشا کند. سینماها می توانند بخش کمی از مردم را برای تماشای فیلم دعوت کنند و این قشر هم ترجیح می دهد فیلم های سرگرم کننده را در سینما دنبال کند و اوقاع فراغت خود را با سینما رفتن پر کند.