کتاب طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات منتشر شد

کتاب طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات نوشته رید بلیک و ادوین هارولدسن با ترجمه دکتر مسعود اوحدی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.