صوت: ترانه راز روشن از حامد زمانی+فیلم

بارالها جرات ما را سر و سامان بده / انقلابا مشق هشیاری به فرزندان بده / قهرمانا در دل میدان بمان جولان بده / رهبرا من مصطفایی دیگرم فرمان بده