جبهه پیشگامان از متکی حمایت می‌کند

دبیرکل جبهه پیشگامان خدمت در خصوص کناره‌گیری متکی اظهار داشت: پیش‌زمینه‌‌های کناره‌گیری وی به نفع کسی تاکنون فراهم نبوده و نیست چرا که نقطه مبداء آن باید قبل از ثبت‌نام‌ها شروع شده باشد اما قطعا وی به نفع آقای هاشمی کنار نخواهد کشید.