30 هزار نسخه‌ از نامیرا به فروش رسید

مدیر موسسه نشر معارف از فروش 30 هزار نسخه بهینه و ارزان شده رمان نامیرا طی روز‌های نخست پویش مطالعاتی روشنا پیرامون این کتاب خبر داد.

نشرمعارف بیستمین مهمان«صبح ناشر»شد

مدیر مؤسسه نشر معارف مهمان بیستمین نشست «صبح ناشر» در هفته اول آذرماه ۹۳ می‌شود.