افزایش قیمت آب و برق در دستور کار

وزیر نیرو از تهیه طرحی برای احیای تالاب‌های کشور خبر داد و گفت: هزینه و درآمد بخش آب و برق با هم نمی‌خواند و طرح‌هایی را برای افزایش قیمت آب و برق داریم.