وضعیت اسفبار مسلمانان در میانمار

نویسنده در ادامه به سخنان یک زن مسلمان در میانمار اشاره کرده که مورد حمله بودائیان قرار گرفته بود. وی در حالی که گریه می کرد اظهار داشت که بودائیان ما را با چاقو مورد حمله قرار دادند، آنها خانه های ما را به آتش کشیدند و هیچ چیز را برای ما باقی نگذاشتند. تنها لباسهایی که بر تن داشتم برای من باقی مانده و حتی یک جفت کفش بیشتر هم برای من باقی نماند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.