دوازدهمین رئیس‌جمهور پاکستان کیست؟

عصر روز گذشته نمایندگان مجالس پاکستان، ممنون حسین نامزد حزب حاکم «مسلم لیگ نواز» را به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور پاکستان انتخاب کردند.