نشست‌های دانشجویی مسیر از این هفته آغاز می‌شود

اولین نشست از «مجموعه نشست‌های مسیر» با موضوع «بازخوانی روش نقد مکاتب فلسفی معاصر در منظومه فکری استاد علی صفایی حائری» توسط احمد خدایی‌نصر(دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه‌ی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران) ارائه و مصطفا مرادی (دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه‌ی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران) نقد می‌شود.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.