فرزندانی که بر انقلاب شوریدند

بررسی شکل‌گیری انقلاب و نقش گروه‌هایی که مدعی فرزندی انقلاب را دارند، به خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر از آنکه فرزند انقلاب باشند، گروه‌هایی بودند که با مشاهده‌ی امواج انقلاب در صدد برآمدند تا از فرصت ایجادشده به بهترین نحو برای کسب قدرت استفاده کنند. با این حال، این افراد نتوانستند بعد از انقلاب ماهیت خود را پنهان کنند.

ردپای نامجوها در صداوسیما

گروه‎های تولیدی مشکوک به صورت سازماندهی شده و منسجم در شبکه‎های مختلف و بر اساس اهداف مشترکی در حال تولید برنامه‎هایی با رویکردی خاص هستند.