50 سال پیش مشاور ازدواج چه توصیه‌هایی می‌کرد

در اکثر مسائل و موضوعات حتی راجع به قمار و رقص و میگساری تبلیغات‌ گوناگون و فیلم و نمایشات پی‌درپی عرضه شده و میشود ولی ازدواج و معاشرت دو همسر که در زندگی بشر فوق العاده اهمیت دارد از لحاظ انتخاب و انعقاد و آغاز و ادامه در مسیر تعلیم و تعلم قرار نگرفته و اکثرا توفیق یا شکست در آن به تقدیر و تصادف و امثال این فرضیه‌های خرافی منتسب شده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.