بدهی مسجد را به میکده تبديل کرد

از سوی دادگاه اعلام شد که مسلمانان می‌‎بایست ۶۰۰ هزار یورو پرداخت کنند تا مسجد را پس بگیرند. مردم نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت این هزینه هنگفت، از حق خود صرف نظر کردند و این مسجد کماکان محل رفت و آمد مطربان و شراب خواران شده است.