فراخوان مشمولان فروردین 94

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه 1394 را به خدمت سربازی فراخواند.

نقدی به سن مشمولان خدمت سربازی

در بین همه کشورهای انگشت شماری که سربازی اجباری وجود دارد فقط در کشور ما سن مشمولیت در آن ۵۰ سال است. با توجه به اینکه اولین بار سربازی اجباری در زمان طاغوت تصویب شده است بعضی از مواد آن برازنده نظام اسلامی نیست.

شرایط تردد مشمولان مقیم خارج از کشور

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور را تشریح کرد.