نقش خانواده در آزارهای اینترنتی

مشکلات عاطفی و رفتاری باعث برخی مشکلات، آزار و اذیت‌های اینترنتی و اثرات مخرب بر سلامت روح و روان جوانان می‌شود.