نامه یک مخترع به احمدی‌نژاد

مصطفی بختیاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواستی را مطرح کرده است.