سوژه‌های ضدآمریکایی به دلیل کم کاری مغفول مانده‌اند

آیا ما سوژه های ضدآمریکایی را برای کارهای سینمایی در اختیار نداریم؟ یا فاقد تسلط و تکنیک کافی برای ساخت چنین آثاری هستیم؟ به نظر فارویی نقص تنها در کم کاری و عدم پیگیری این مسائل است و الا در تاریخ آمریکا سوژه های فراوانی برای ساخت آثار ضدآمریکایی پیدا می شود و استعداد بالقوه برای تولید نیز کاملا موجود است.

موضوع‌ نشستهای‌هنرـواقعیت‌ جشنواره عمار

در ادامه این جلسات که راس ساعت ۱۶ در سالن ۳ سینما فلسطین برگزار می‌شود امروز(دوشنبه) «مصطفی فارویی» از سوژه‌های سینمایی جنایات آمریکا می‌گوید.