به آزادی یک دانشگاه

یکی از طرق این است که از همین امسال در هر جا که دستمان رسید و شاید کم‌کم به روستا هم بکشد مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد.