فریاد عدالت خواهانه ممنوع

مجری ثریا برای اولین بار پشت صحنه برخی فشارها برای عدم پخش مستندهای عدالت‌خواهانه را رسانه ای کرد.

حتی یک رای مصلحتی

زبانی باز دارد وباج نمی دهد وحتی دریکی از دیدارها با صاحب این قلم،به صراحت بگوید من در سی سال حضور در شورای نگهبان،حتی یک رای مصلحتی نداده ام

آیا مصلحت‌اندیشی موجب عرفی‌گرایی می‌شود؟

مصلحت‌اندیشی اصولاً امری آرمان‌گراست و از بین مصالح، مصالح بهتر را انتخاب می‌کند. قطعاً مصلحت‌اندیشی، اولویت‌سنجی و اهم و مهم کردن نوعی آرمان‌گرایی است. در اسلام اهداف و غایاتی داریم که انسان حتماً باید به آن‌ها برسد، اما شارع اهداف را نه به صورت مطلق، بلکه مشروع می‌خواهد.