تاکید‌شورای‌فرهنگ‌عمومی‌بر‌اجرای‌مصوبه‌حجاب

«حجاب» از ارزنده­‌ترین نمودهای فرهنگی ـ اجتماعی در تمدن اسلامی ایرانی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.