کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف شدند

امیرزاده، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی وزارت ارشاد از افزوده شدن کتابفروشان به فهرست مصادیق معافیت مالیاتی خبر داد و گفت: با امضای این مصوبه توسط وزیر ارشاد و وزیر اقتصاد، کتاب‌فروشان از دادن مالیات معاف شدند.

نگاه‌ به سیستان‌وبلوچستان اقتصادی شود

بخش کشاورزی استان با مشکلاتی از قبیل تامین آب و سوخت موتور پمپ‌های آب روبه‌رو است که باید این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.

حقوق زیر یک میلیون تومان، معاف از مالیات

طبق پیشنهاد دولت سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می شود.

ماجرای لغو پیمان سپاری ارزی چیست؟

این روزها در حالی سخن از لغو پیمان‌سپاری ارزی و معافیت مالیاتی صادرات می‌شود که در دولت دهم الزامی به پیمان‌سپاری نشد، در واقع پیمان‌سپاری منتفی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی ـ ارزی با هدف شفافیت اقتصادی پیگیری شد.