مشمولان منتظر معافیت‌های جدید نباشند

سربازان متاهل در صورتیکه به عنوان سرپرست خانواده از یارانه نقدی بهره مندند می توانند سبد کالا اهدایی دولت را دریافت نمایند.

حقوق سربازان متاهل افزایش یافت

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: طرح بازنگری بر امریه های سازمانها آغاز شده است اما امریه سرباز معلم، جهاد سازندگی و هیات علمی دانشگاهها حذف نمی شود.

متاهلین از خدمت سربازی معاف می‌شوند؟

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشمولان متاهل را تشریح کرد.