سازمان فضایی ایران زیرمجموعه معاونت اجرایی رییس‌جمهور شد

شریعتمداری ادامه داد: در دولت تدبیر و امید برنامه‌های فضایی همچنان با قدرت و جدیت دنبال می‌شود و سازمان فضایی ایران با اقتدار و تمام ظرفیت موجود به فعالیت خود ادامه می‌دهد.