همايش «نيم قرن قيام» برگزار می‌شود

همايش نيم قرن قيام از چهارم تا ششم تيرماه سال جاری، همراه با هفتادمين گردهمايی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.