ایران قطب تولید واکسن جهان می‌شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تبدیل ایران به قطب تولید واكسن در جهان تا چهار سال آینده خبر داد.