جزئیات بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور

سازمان امور دانشجویان با صدور دستورالعملی، جزئیات بازگشت دانشجویان ایرانی به داخل کشور، جدول شهریه و شرط معدل را اعلام کرد.