خودداری بانک انگلیس از خدمت به ایرانی‌زاده

نشریه ساندی‌تایمز گزارش داده است که بانک «سانتاندر» مستقر در انگلیس تنها به دلیل آنکه فردی در ایران زاده شده، از ارائه خدمات به وی خودداری کرده است.