بسیج سکان‌دار مقابله با جنگ نرم است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: امروز بسیج سکان‌دار مقابله با جنگ نرم است.