آزادی ۷۸ ملوان ایرانی در سومالی

قشقاوی افزود: تعداد ملوانان ایرانی آزاد شده 78 نفر است و با تلاشهای خستگی ناپذیر همکارانمان، 5 شناور توقیف شده آنان نیز آزاد شد.