ملک المتکلمین؛ یک فراماسونر بهایی بود

در خصوص فساد عقیده او افراد مختلفی اظهار نظر کردند و حرف‌های ساختار شکنانه ای را از او نقل می کنند. مانند شرکت در مجالس شرابخواری .در برخی منابع مثل روزنامه خاطرات عین السلطنه به مواردی اشاره می شود که کفرگویی محض است که از سوی همین ملک المتکلمین در مجالس خصوصی اظهار می شود.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.