ممنون حسین به کاخ ریاست جمهوری می‌رود

«ممنون حسین» امروز پس از ادای سوگند به ‌طور رسمی به عنوان رئیس‌جمهور جدید پاکستان پا به کاخ ریاست جمهوری این کشور می‌گذارد.