منافع اقتصادی اعضای کابینه را شفاف کنید

هم اکنون حرف و نقل های بسیاری در مورد اعضای پیشنهادی کابینه وجود دارد. صحبت از درآمدها نجومی و میلیاردی برخی وزرا مطرح است. موضوع بحث یادداشت حاضر صحت و سقم این ادعا نیست. حتی بحث این نیست که اساسا حضور وزرای میلیاردر در دولت اسلامی درست است یا نه؟ بحث این نیست که حضور یک وزیر میلیاردر در مسئولیتی که عهده دار خدمات عمومی و حیاتی به محروم ترین اقشار جامعه است چه عواقب اجتماعی می تواند داشته باشد؟