سرمازدگی علت گرانی گوجه فرنگی

در حال حاضر گوجه فرنگی زمستانه مناطق گرمسیری بوشهر و دزفول موجود است که هنوز راهی بازار مصرف نشده و به زودی در بازار میوه و تره بار عرضه خواهد شد.