برگزاری دوره آموزش مهارت‌های رسانه‌ای

مجتمع آموزشی طلوع در زمستان 92 اولین دوره آموزش مهارت‌های رسانه ای را برگزار می‌کند.