خارجی ها میخواهند جلیلی نباشد!

اسرائیل هیوم در بخشی از گزارشش درباره جلیلی می نویسد: «اگر جلیلی برنده انتخابات شود، بادهای سهمگینی که از جانب سران ایران [علیه اسرائیل] میوزد همچنان ادامه خواهد داشت. ما با مدل جدیدتری از احمدی نژاد مواجه خواهیم شد. یک مدل پیشرفته و اپگرید شده به بدترین شکل ممکن آن.»