یک وزیر نمی‌تواند ایران کد و شبنم را حذف کند

در برنامه مناظره امروز که با موضوع حذف ایران کد و شبنم با حضور آقایان مهدی ابویی، حسین گرسویی، محمد حسین برخوردار، مجیدرضا حریری و ایرج ندیمی برگزار شد. *برخوردار: طرح شبنم باید به صورت پایلوت اجرا می‌شد محمدحسین برخورداربا اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق، اظهار داشت: قاچاق پدیده‌ای است که […]