ماجرای شکل‌گیری کاروان نور

تعدادی از شاگردان مرحوم «بیوک اصل محمدی» خاطرات این استاد عزیز از جمله نحوه شکل‌گیری کاروان نور، جلسه‌داری منحصر به فرد استاد، اداره همزمان ۱۴ جلسه هفتگی در مساجد، مدارس و حوزه علمیه را باهم مرور کردند.

وظیفه‌رسانه تبدیل مطالبا‌ت‌رهبر به‌فرهنگ است

مسئول کانون بسیج رسانه استان قزوین گفت: تبدیل مطالبات رهبری به فرهنگ در جامعه وظیفه رسانه‌هاست.