اندوه و مرثیه‌ در سوگ اولین شهید واقعه

محوریت شب اول سوگواری اولین شهید کربلا مسلم ابن عقیل(ع) است. اشعار در مدح و عزای شهادت ایشان بود و شعر هر شاعری روزنه‌ای تازه به این عزای دیرینه اما هنوز گرم و تازه گشود.