همایش شعر ولایت صاحب دبیرخانه دائمی شد

همایش شعر ولایت(حدیث سرو) صاحب دبیرخانه دائمی شد. هیئت امنای این دبیرخانه به سرپرستی یوسفعلی میرشکاک متشکل از شاعرانی چون فاضل نظری، علیرضا قزوه، رضا حمیدی و برخی دیگر از استادان شعر معاصر است.