داستانک‌های حقیقی و مجازی از دنیای امروز

«من فقط یه سئوال داشتم…ببخشید…خیلی ببخشید…شما تا حالا دوست دختر داشتین؟!»

با لبخندی آرام جواب دادم:«نه! اصلا!»

«حتی تو فیس بوک؟!»

«حاج قاسم» و بچه هایش

مرور تاریخ انقلاب نشان می دهد که بعد از پایان جنگ و آغاز دوره سیاسی و اجتماعی جدید ، فضای عمومی جامعه به تدریج از شعارها و نیات آرمانی و انقلابی فاصله گرفت و به سمت شعارهای «واقع نگرانه» و «عملگرایانه» پیش رفت.در چنین فضایی بود که نهادها و شخصیت های آرمانگرا همواره مورد انتقاد و بی مهری قرار گرفتند، به گونه ای که گویی ایشان مانع و سدی در برابر رشد و توسعه جامعه هستند.

«بحران عروسکی» اتفاق افتاد

نورمحمد­زاده در داستان­‌های خود در این کتاب از تم داستانی هوشمندانه و زیبایی بهره برده است. داستان­‌هایی که به نظر می­رسد دارای ریشه­‌ای حقیقی بوده و نویسنده توانسته با هنرمندی تمام آنها را به عنوان محور روایت داستانی خود قرار داده و خواننده را با شوق کشف سر نهفته در درون آن تا انتها با خود همراه کند.

روایت رانت خواری اصحاب جنگ!

«خردل خر است.»
اولین جمله ای که فرزند جانباز شیمیایی در دفتر جمله سازی اش نوشته بود!