سینمای جوان روی پرده‌ گروه «هنر و تجربه»

شش فیلم کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در قالب اولین بخش اکران فیلم کوتاه سینمای هنر و تجربه در حال اکران است.

روزهايي كه آب ها سر بالا مي روند!

وقتی شنیدم یکی از به اصطلاح مستندسازان همکار تلویزیون بی‌بی سی فارسی به نام مهرداد اسکویی، به عنوان داور جشنواره فیلم کوتاه دینی انتخاب شده، ابتدا فکر کردم شاید این یکی از‌‌ همان جشنواره‌هایی است که به عنوان معناگرا در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می‌شود. اما هنگامی که دریافتم این جشنواره فیلم دینی‌‌ همان جشنواره رویش است که در ایران برگزار می‌شود، برق از سرم پرید!