آقای‌مهرجویی شماکه شعار دموکراسی می دهید،چرا؟

مهناز انصاریان فیلم «طهران تهران» داریوش مهرجویی را به کپی برداری از کتاب «پانسیون محله‌ مونمارتر» متهم کرد.