اجرایی نشدن مصوبات شورا به دلیل عدم قابلیت اجرایی آنهاست

جنس بحث هایی که در شورا مطرح می شود٬ مستلزم این است که هر عضو غیر از بحثی که آنجا می گذارند٬ ساعت ها در بیرون به گروه متفکری متصل باشد و بحث و تبادل نظر کنند. درست نظیر اقدامی که در مجلس انجام می شود. ساده گرفتن پست ها در کشور ما مشکل فرهنگی است. یعنی به هر کسی هر پستی پیشنهاد شود٬ سریعا می پذیرد. هنوز برخی نخبگان فرهنگ را به عنوان ذخیره استراتژیک و هدف اصلی نظام درک نکرده اند. بلکه به فرهنگ با یک نگاه تقلیل گرایانه و حداقلی در حد برگزاری شعائر دینی یا تولید کالاهای هنری نگاه می کنند.

طرحی بنیانی برای کادرسازی انقلابی

یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با ناتوی فرهنگی و نیز دینی کردن فضای جامعه، گسترش و نشر ادبیات دینی، آن هم به شکل و سمت و سوی فلسفی و عمیق است، لذا طرح ولایت با توجه به اثراتی که در ادوار گذشته از شروع فعالیتش داشته، نشان داده توان لازم به منظور ظرفیت سازی این کار؛ یعنی دینی کردن فضای جامعه و تربیت نیروهای کارآمد را دارا می باشد.

آیا فرهنگ نیازمند مهندسی است؟

نظام اسلامی جز در یک جامعه اسلامی قوام و دوام نمی‌یابد و جامعه اسلامی هم جز با فرهنگ اسلامی شکل نمی‌گیرد. جامعه ما همچنان گرفتار رسوبات فرهنگ ستمشاهی و آمیزه‌ای از فرهنگ‌های جاهلی و خرافی بومی و غربی است و هر چند نمودها و نمادهایی از فرهنگ اسلامی را هم مشاهده می‌کنیم، اما از آنجا که عقاید التقاطی هرگز به فلاح نمی‌انجامند، فرهنگ التقاطی امروز جامعه ما هم متضمن رستگاری نیست.

صداوسیما شبکه خانواده راه‌اندازی می‌کند

در این جلسه بر لزوم توجه به رویکرد خانواده‌محوری در همه سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و چارچوب‌های مختلف کشور به ویژه در رسانه ملی تاکید و مقرر شد ضمن توجه خاص شبکه‌های فعلی صدا و سیما به رویکرد خانواده‌محوری، شبکه تخصصی و موضوعی خانواده پس از بررسی‌های کارشناسی لازم از سوی رسانه ملی راه‌اندازی شود.

همکلاسی‌های خیالی دانش‌آموزان امروزی

سال تحصیلی تا چند روز دیگر آغاز می‌شود و باز هم مسئولان برای وضعیت بازار لوازم‌التحریر و جولان تصاویر فرهنگ بیگانه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم همکلاسی‌های خیالی دانش‌آموزان ما، همراهشان در مدرسه خواهند بود.

تأسیس دانشگاه‌ زنانه بررسی شد

تاسیس دانشگاه‌های ویژه بانوان در کنار دیگر دانشگاه‌های کشور موجب پرورش کامل استعدادهای بالقوه زنان، افزایش سطح اشتغال زنان در جامعه، بهبود کیفیت مشاغلی که نیاز به تخصص زنان دارد و ارتقای حضور کیفی همراه با آرامش برای بانوان است.

«پیوست فرهنگی از مفهوم تا روش» منتشر شد

پیوست فرهنگی از مفاهیم جدیدی است که به دنبال واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» توسط مقام معظم رهبری در تاریخ۸۶/۹/۱۷ طرح گردیده است.

قانون سینما، اولین خروجی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

جلسات متعدد و مستمری با دستگاه‌های مسئول و مرتبط در حوزه فرهنگ شکل گرفته و اولین خروجی آن نیز قانون سینما خواهد بود که به تدوین سیاست‌های مرتبط با این بخش به منظور حذف موازی کاری می‌پردازد.

یک هزارتوی فرهنگی

ازآنجاییکه دستگاههای متنوعی مرتبط با هریک از این بحثها داریم، تقسیم وظیفه لازم است. فراتر از آن، ستادی نیاز است تا بحث مهندسی فرهنگی را با اشرافی که به همه دستگاه های فرهنگی دارد، به انجام برساند؛ یعنی اینکه هر بخشی که فعالیت مرتبط با فرهنگ انجام می دهد، بتواند تعاریف اسلامی را از آن ستاد دریافت کند و در آنجا، اهداف و افق های فرهنگی نظام تفهیم شده و اجرایی شود.

مهندسی فرهنگی در عرصه جنگ نرم

در مهندسی فرهنگی نیز هدف؛ هدایت، ساماندهی و مطلوب سازی فعالیت فرهنگی جامعه در جهت فضائل و معنویات انسانی و تحقق جامعه دینی است. به عبارت دیگر در این فرآیند بر اساس ملاحظات یک فرهنگ مطلوب، دستگاه ‎های وابسته به نظام ‎های مختلف اجتماعی سازماندهی مجدد شده و دارای جهت گیری و نظم مجدد با رویکردی فرهنگی می‌شوند.