جنگ جلبک‌ها با آلودگی هوا در بزرگراه+تصاویر

یک شرکت فرانسوی هلندی برای بهره برداری از قابلیت‌های شگفت‌انگیز طبیعت یک مزرعه جلبک دریایی در مرکز ژنو ایجاد کرده‌اند.