مستندساز آینه دار واقعیت باشد

مراسم اختتامیه گردهمایی بین المللی سینمای مستند و باستان شناسی با حضور حجت الله ایوبی و محمد مهدی طباطبایی نژاد با اهدای لوح تقدیر به مستندسازان و باستان شناسان در موزه ملی برگزار شد.

ثبت ملی 14 قرآن و نسخه خطی در موزه قرآن

كارشناس مسئول دفتر ثبت آثار اداره كل ثبت آثار تاريخی از ثبت ملی 14 قرآن و نسخه خطی تاريخی خبر داد.